Bedz
Perfect Company Slide 1

Perfect Company D.O.O

Perfect Company Slide 1

Perfect Company D.O.O

Perfect Company Slide 1

Perfect Company D.O.O

Perfect Company Slide 1

Perfect Company D.O.O

Perfect Company Slide 1

Perfect Company D.O.O

Video nadzor

Raspolažemo velikim brojem kamera za video nadzor – od noćnih, infracrvenih kamera za spoljnu upotrebu sa zaštitnim kućištem, pa do kamera za enterijere, ulazna vrata i skrivenih kamera.
Mogućnost povezivanja sa internet mrežom, tako da u svakom trenutku i na svakom mestu znate šta se dešava sa Vašom imovinom. Sva prateća oprema biće instalirana po želji korisnika.
Nudimo veliku mogućnost izbora sistema nadzora u zavisnosti od potreba korisnika usluga, poput sistema nadzora banaka, rezidencijalnih objekata, trgovinskih i poslovnih centara, fabrika, galerija, muzeja, sportskih hala itd.
Takođe možemo ponuditi termovizijske sisteme vrhunskog kvaliteta, kao i specijalne APNR sisteme za prepoznavanje tablica.
Važna činjenica je da za svaku vrstu instaliranog sistema dajemo garanciju kvaliteta i obezbeđujemo pružanje usluge daljeg održavanja.