Bedz
Perfect Company Slide 1

Perfect Company D.O.O

Perfect Company Slide 1

Perfect Company D.O.O

Perfect Company Slide 1

Perfect Company D.O.O

Perfect Company Slide 1

Perfect Company D.O.O

Perfect Company Slide 1

Perfect Company D.O.O

Usluge

Perfect ima kapacitete da odgovori na sve Vaše zaheve, te smo samim tim u mogućnosti da Vam ponudimo širog dijapazon vrste pruženih usluga.
Fizičko-tehničko obezbeđenje objekta i lica je osnova našeg poslovanja.
To podrazumeva angažovanje naših ljudskih i tehničkih kapaciteta u nameri da na vrhunski način odgovorimo svim izazovima sa kojima se susrećemo prilikom obavljanja čitavog niza usluga poput monitoringa, usluga interventnih patrola, usluga pratnje novca i vrednosti, instaliranja najsavremenijih uređaja u oblasti video nadzora i vrhunskih protiv provalnih sistema.
Posebnu pažnju posvetili smo oblasti protiv požarne zaštite te u skladu sa tim imamo izuzetnu saradnju sa Sektorom za vanredne situacije u domenu protiv požarne zaštite.
Svi naši službenici prolaze kroz višemesečnu obuku iz protiv požarne zaštite koja se obavlja u sklopu vatrogasne brigade MUP-a.