Bedz
Perfect Company Slide 1

Perfect Company D.O.O

Perfect Company Slide 1

Perfect Company D.O.O

Perfect Company Slide 1

Perfect Company D.O.O

Perfect Company Slide 1

Perfect Company D.O.O

Perfect Company Slide 1

Perfect Company D.O.O

Protiv provalni sistemi

Možemo izvršiti instaliranje kompletnog sistema za zaštitu objekta, prema postojećoj projektnoj dokumentaciji, ili prema projektnoj dokumentaciji koju bismo mi uradili u dogovoru sa Vama i u skladu sa Vašim potrebama.
Nakon izrade kompletnog sistema zaštite objekta, radi se projektna dokumentacija sa preciznom šemom instalacije i svih elemenata sistema kao faktičko stanje izvršenih radova.
Instaliranje alarmnih sistema podrazumeva obezbeđenje svih vrsta objekata, kao i prostora oko objekata, uključujući ograde velikih dužina.
Ugrađujemo opremu visokog kvaliteta najpoznatijih svetskih brendova iz ove oblasti. Po zahtevu se mogu uraditi sistemi sa vrlo visokim sistemom zaštite uz mogućnost integracije alarmnog sistema sa sistemom za video nadzor i lokalne računarske mreže.
Tu je i mogućnost alarmiranja preko telefonske linije i GSM modula, kao i komunikacija i upravljanje preko računarske mreže. Po potrebi alarmne centrale se mogu koristi i za detekciju i rano otkrivanje požara ugradnjom protivpožarnih detektora koji reaguju na prisustvo dima i visoke temperature u objektu.
Dugogodišnja praksa koju Perfekt poseduje u ovom segmentu pružanja usluga ukazala nam je potrebi za instaliranjem integrisanih sistema za p.p. zaštitu i sistema za protiv provalnu zaštitu.