Bedz
Perfect Company Slide 1

Perfect Company D.O.O

Perfect Company Slide 1

Perfect Company D.O.O

Perfect Company Slide 1

Perfect Company D.O.O

Perfect Company Slide 1

Perfect Company D.O.O

Perfect Company Slide 1

Perfect Company D.O.O

Protiv požarna zaštita

Svi angažovani radnici obezbeđenja na Vašem objektu biće sa završenom obukom iz protivpožarne zaštite (višemesečna obuka iz protiv požarne zaštite obavlja se u sklopu vatrogasne brigade MUP-a ).
Možemo izvršiti instaliranje kompletnog sistema za protivpožarnu zaštitu objekta, prema postojećoj projektnoj dokumentaciji, ili u dogovoru sa Vama i u skladu sa Vašim potrebama.
Nakon izrade kompletnog sistema protiv požarne zaštite objekta, radi se projektna dokumentacija sa preciznom šemom instalacije i svih elemenata sistema kao faktičko stanje izvršenih radova.
Perfect Company prihvata odgovornost za imovinu koju čuva i odgovara za štetu koja nastane neposrednom krivicom ili propustom svog radnika.
Tehnička služba stoji 24h na raspolaganju - Mogućnost povezivanja sa internet mrežom, tako da u svakom trenutku i na svakom mestu znate šta se dešava sa Vašom imovinom.
Sva prateća oprema koja se instalira je najsavremenija i proizvedena od strane renomiranih svetskih proizvođača.