Bedz
Perfect Company Slide 1

Perfect Company D.O.O

Perfect Company Slide 1

Perfect Company D.O.O

Perfect Company Slide 1

Perfect Company D.O.O

Perfect Company Slide 1

Perfect Company D.O.O

Perfect Company Slide 1

Perfect Company D.O.O

O nama

Osnovani smo krajem prošlog veka, sa sedištem u Beogradu. Vlasništvo preduzeća Perfect Company je u potpunosti sa domaćim, srpskim kapitalom. Spadamo u sam vrh vodećih kompanija u oblasti pružanja usluga obezbeđenja koje posluju na teritoriji Republike Srbije.
Članovi smo udruženja privatnih obezbeđenja Srbije u okviru Privredne komore Srbije.
Menadžment naše firme sačinjen je od tima profesionalaca, sa dugogodišnjim iskustvom operativnog izvršavanja poslova bezbednosti ostvarenim u sektoru Ministarstva Unutrašnjih poslova.
U skladu sa ukupnim brojem radnika i obimom poslovanja Perfect raspolaže sa 5 regionalnih centara – dva u Beogradu i po jedan u Nišu, Novom Sadu i Kragujevcu.
Regionalnim centrima rukovode iskusni menadžeri koji su svoja iskustva stekli u policijskim i vojnim strukturama.
Rukovodstvo preduzeća se sastoji od generalnog direktora, direktora bezbedonosnih usluga, direktora tehničke i kadrovske službe i direktora marketinga i prodaje.
U preduzeću Perfect posebna pažnja se posvećuje izboru i prijemu radnika obezbeđenja i praćenju njihovog rada.
Uslovi za prijem za rad na poslovima obezbeđenja su : završen IV stepen stručne spreme, regulisana vojna obaveza, lekarsko uverenje da je kandidat zdravstveno sposoban za rad na poslovima fizičko–tehničkog obezbeđenja, uverenje od Suda da kandidat nije osuđivan ,i da se protiv njega ne vodi krivični postupak , uverenje o obučenosti u rukovanju vatrenim oružjem, provera od strane SUP-a kroz kaznenu i prekršajnu evidenciju,terenska provera policije po mestu stanovanja kao i da kandidati ispunjavaju uslove shodno clanu 8, i 19 Zakona o oružju i municiji za nošenje oružja.