08:00 - 16:00

Pon - Pet

00:00 - 24:00

Centrala

PERFECT COMPANY D.O.O.

Mobilne patrole

Image

MOBILNE PATROLE

Mobilne patrole, tj. mobilno obezbeđenje je služba u okviru Perfekta koja se umesto standardnog, stalnog prisustva radnika obezbeđenja obavlja periodično, više puta u toku dana a uz pomoć službenih vozila Perfekta.

Upotreba mobilnih patrola namenjena je prevashodno preventivnom delovanju sa ciljem sprečavanja potencijalnog ugrožavanja objekta. Vozila namenjena ovoj vrsti pružanja usluga su po potrebi vidno obeležena ili bez obeležja, a u skladu sa potrebama i zahtevima objekta koji se obezbeđuje.

Poput vozila koja su namenjena službi za pratnju novca i vrednosti, i ova vozila su opremljena sistemom veza, tako da u slučaju potrebe za angažovanjem većeg ljudstva broj interventnih-mobilnih patrola može da se dislocira sa drugih pozicija.