08:00 - 16:00

Pon - Pet

00:00 - 24:00

Centrala

PERFECT COMPANY D.O.O.

Kontrola pristupa

Image

KONTROLA PRISTUPA

EVR sistem za kontrolu pristupa i evidenciju radnog vremena - na objektima gde je neophodna kontrola pristupa ovaj vid sistema biće neophodan

Podržan je originalnim softverom koji omogućuje jednostavnu upotrebu i dalje korigovanje i prilagođavanje svim organizacionim celinama. U preduzećima sa zahtevanom Evidencijom radnog vremena imali smo zapažene rezultate (Fabrika pumpi-Jastrebac u Nišu i dr.), a kontrolisan pristup ima svoj nezamenljiv značaj kod objekta sa specifično organizovanim unutrašnjosnjim prostorom ( obrazovne ustanove, poslovni prostori i sl. ).

Mogućnost povezivanja sa internet mrežom, tako da u svakom trenutku i na svakom mestu imate uvid u Evidenciju radnog vremena Vaših upošljenih, kao i osoba koje koriste Vaše prostorije.