Bedz
Perfect Company Slide 1

Perfect Company D.O.O

Perfect Company Slide 1

Perfect Company D.O.O

Perfect Company Slide 1

Perfect Company D.O.O

Perfect Company Slide 1

Perfect Company D.O.O

Perfect Company Slide 1

Perfect Company D.O.O

Fizičko obezbeđenje

Opseg pružanja usluga fiziČkog obezbeđenja je širokog dijapazona – od fiziČkog obezbeđenja objekata, fiziČkog obezbeđenja lica, materijalnih sredstava, pa do usluga fiziČkog obezbeđenja raznih skupova i manifestacija kao i usluga fiziČkog obezbeđenja transporta novca i vrednosti.
Svi angažovani službenici obezbeđenja na Vašem objektu, biće naoružani (po želji korisnika usluga), uredno opremljeni jednobraznim tamno-sivim terenskim uniformama ili konfekcijskim-modnim odelima (po želji korisnika usluga) i obeleženi identifikacionim znacima – bedževima.
Kao sistem veze koristimo ruČne i fiksne radio stanice renomiranih proizvođaČa Kenwood i Motorola, kao i umrežene telefone naše kompanije.
Metal detektori su sastavni deo osnovne opreme naših izvršioca.
Za sve druge usluge rada Perfect je otvoren za saradnju uz mogućnost prilagođavanja sistema i režima rada na svakom pojedinom objektu, zavisno od bezbednosne procene karakteristika objekta i posebnih zahteva korisnika usluga.